Dokumenty Koła

Wniosek o założenie Koła PTTK w Połańcu

Uchwała – powołanie Koła PTTK w Połańcu

Regulamin Zarządu Koła PTTK w Połańcu

Regulamin wycieczkowy Koła PTTK w Połańcu

Składka 2016, Uchwała Zarządu Głównego PTTK

Składka 2017, Uchwała Zarządu Głównego PTTK

Sprawozdanie Zarządu Koła PTTK w Połańcu za okres 14-02-2014 do 17-10-2016. (bez załączników do Sprawozdania)

Składka 2018, Uchwała Zarządu Głównego PTTK

Składka 2019, Uchwała Zarządu Głównego PTTK