Wycieczka „Do Pana Karpia” – informacja

Informacja dla uczestników wycieczki rowerowej na stawy w Rytwianach pod nazwą „Do Pana Karpia”.

W sobotę 17 września 2016 roku Koło PTTK w Połańcu organizuje III edycję wycieczki rowerowej „Do Pana Karpia” . Wycieczka organizowana jest tylko dla członków Koła PTTK w Połańcu.

Wycieczka do „Do Pana Karpia” jest organizowana zgodnie z „Ogólnym Regulaminem Wycieczkowym Koła PTTK w Połańcu” , który jest dostępny pod adresem  https://pttkpolaniec.pl/wp-content/uploads/2016/02/Regulamin-wycieczkowy-Ko%C5%82a-PTTK-w-Po%C5%82a%C5%84cu-obowi%C4%85zuj%C4%85cy.pdf

 plakat do pana karpia 2016


Licznik odwiedzin: