Wycieczka do Kazimierza Dolnego – informacja

Informacja dla uczestników wycieczki do Kazimierza Dolnego.

W sobotę 27 sierpnia 2016 roku Koło PTTK w Połańcu organizuje wycieczkę autokarową do Kazimierza Dolnego.
Ponieważ wycieczka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, wszystkie 55 miejsc zostało już obsadzone. 

Przedstawiamy program wycieczki:
◊ 7:00 – wyjazd autokarem z parkingu przy Gimnazjum w Połańcu
(Zbiórka uczestników o godz. 6:50. Prosimy o punktualność)
◊ ok. 10:00 – spotkanie z przewodnikiem w Janowcu i zwiedzanie zamku, dworu i spichlerza
◊ ok. 11:30 – przejazd „ciuchcią” na przystań w Janowcu i rejs statkiem do Kazimierza Dolnego
◊ od 13:00 – zwiedzanie z przewodnikiem Kazimierza Dolnego (Rynek, Mały Rynek, Góra Trzech Krzyży,
kazimierskie świątynie)
◊ po zwiedzaniu – czas wolny
◊ ok. 18:00 – wyjazd do Połańca
◊ ok. 21:00 – witamy Połaniec

Wycieczka do Kazimierza Dolnego jest organizowana zgodnie z „Ogólnym Regulaminem Wycieczkowym Koła PTTK w Połańcu” , który jest dostępny pod adresem  https://pttkpolaniec.pl/wp-content/uploads/2016/02/Regulamin-wycieczkowy-Ko%C5%82a-PTTK-w-Po%C5%82a%C5%84cu-obowi%C4%85zuj%C4%85cy.pdf

Prosimy uczestników wycieczki nie zrzeszonych w Kole PTTK w Połańcu o zapoznanie się z „Regulaminem” i zwrócenie szczególnej uwagi na punkt 16 oraz cały dział IV. Warunki bezpieczeństwa.


Licznik odwiedzin: