List gratulacyjny dla Koła (20-03-2017)

Pierwszy dzień wiosny. Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Sesja Rady Miasta i Gminy w Połańcu. W takich okolicznościach Koło PTTK w Połańcu zostało wyróżnione za aktywną promocję Miasta i Gminy Połaniec. W imieniu Zarządu Koła oraz wszystkich członków Koła odebrałem List Gratulacyjny od Samorządu Gminy Połaniec, podpisany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, Stanisława Lolo i Burmistrza, Jacka Tarnowskiego. Ten jakże ważny dowód uznania odebraliśmy jako podziękowanie za bardzo intensywną działalność w obszarze turystyki oraz za ciągłe promowanie naszej małej, połanieckiej ojczyzny na turystycznych szlakach. Staliśmy się żywą reklamą Miasta i Gminy Połaniec.
W przeciągu trzech lat działalności Koła zorganizowaliśmy 150 imprez turystycznych, głównie pieszych i rowerowych, na których udział wzięło ponad 2500 osób. Okolice Połańca, Podkarpacie, Ponidzie, Góry Świętokrzyskie, Bieszczady, Gerlach, Babia Góra, Kazimierz Dolny i wiele, wiele innych krain zobaczyło herbowego połanieckiego orła.
Kolejnym dowodem uznania dla osiągnięć Koła były wręczone dziesiątce najaktywniejszych w 2016 roku rowerzystów letnie koszulki rowerowe, oczywiście z logiem Koła i herbem Połańca. Za wielokrotny udział w wycieczkach rowerowych, koszulkami zostali wyróżnieni: Danuta Krasa, Joanna Kwiatkowska, Danuta Sobór, Wioletta Zalińska, Paweł Cichoń, Jerzy Han, Roman Kaczor, Stanisław Lalewicz, Waldemar Mikurda i Janusz Sojda. Gratuluję.
Wchodzimy w nowy sezon turystyczny z przeświadczeniem, że to co proponujemy dla połanieckiej społeczności, dla promowania Połańca, będzie nadal zauważane i pozytywnie odbierane przez tą społeczność i władze samorządowe. Dziękuję za dotychczasowy dobry odbiór działalności Koła i liczę na dalszą życzliwą współpracę.

                                                                                       Prezes Zarządu Koła PTTK w Połańcu
                                                                                      Jerzy Han 

 


Licznik odwiedzin: