Kolejka Wąskotorowa Jędrzejów (20-06-2014)

Na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” ponad 20 członków i przyjaciół Koła PTTK w Połańcu uczestniczyło w pięknym, wąskotorowym wydarzeniu. W piątek 20 czerwca 2014 r. dokonano otwarcia dworca Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej, który zmienił wygląd w wyniku realizacji projektu jego rewitalizacji. Celem projektu współpracy „Atrakcje Krajoznawczo-Turystyczne – Inicjatywa Wspólna” pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania „Dorzecze Wisły”, „Perły Czarnej Nidy”, „Ponidzie” i „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa świętokrzyskiego.
Było oficjalnie i było zabawowo. Wspaniała rodzinna, plenerowa impreza. DZIĘKUJEMY!!!


Licznik odwiedzin: