III Pielgrzymka Rowerowa do Sulisławic-zaproszenie

 Zapraszamy!

W niedzielę 11 września 2016 r. Koło PTTK w Połańcu organizuje III Pielgrzymkę Rowerową do SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ w Sulisławicach. Trasa pielgrzymki: Połaniec-Osiek-Sulisławice-Łoniów-Długołęka-Połaniec. Pielgrzymkowy szlak będzie prowadził drogami bocznymi, a jego długość wynosi ok. 70 km.  W Sanktuarium w Sulisławicach o godz. 12:30 odbędzie się Msza Święta „O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej Sulisławskiej dla rowerowych pielgrzymów Koła PTTK w Połańcu i ich rodzin”.

Pielgrzymka jest organizowana zgodnie z „Ogólnym Regulaminem Wycieczkowym Koła PTTK w Połańcu” , który jest dostępny pod adresem  https://pttkpolaniec.pl/wp-content/uploads/2016/02/Regulamin-wycieczkowy-Ko%C5%82a-PTTK-w-Po%C5%82a%C5%84cu-obowi%C4%85zuj%C4%85cy.pdf

Prosimy uczestników wycieczki nie zrzeszonych w Kole PTTK w Połańcu o zapoznanie się z „Regulaminem” i zwrócenie szczególnej uwagi na cały dział IV. Warunki bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o przebiegu pielgrzymki na plakacie. Z pytaniami związanymi z pielgrzymką prosimy o zwracanie się do kol. Janusza Sojdy, tel. 889 329 583, 668 864 646 lub kol. Waldka Mikurdy, tel. 728 933 463.

pielgrzymka 2016 plakat 2


Licznik odwiedzin: