II Rajd „3 rzeki” (3-02-2013)

Tydzień po tygodniu piechurzy uczestniczą w rajdach organizowanych przez połaniecką Sekcję PTTK. Tematem przewodnim niedzielnej wędrówki były „3 rzeki”: Wisła, Śmierdziąkiew i Kanał Strumień. Szesnastokilometrowa rajdowa pętla zaczynała i kończyła się w Połańcu. Trasa prowadziła przez Podskale, Rybitwy, Maśnik i Ruszczę. Grupa 17 wędrowców podziwiała uroki krajobrazu naszej gminy i miała możliwość zapoznania się z informacjami o mijanych rzekach. Również dużym zainteresowaniem cieszyły się opowieści o pobycie Tadeusza Kościuszki w Połańcu, o obozie powstańców kościuszkowskich i Cmentarzyku Kosynierów, który znalazł się na trasie rajdu. Podczas postoju w Ruszczy przybliżono piechurom historię około 500 letniego dębu Kościuszki oraz dworku szlacheckiego z przełomu XVIII i XIX wieku. Natomiast w cegielni w Ruszczy zapłonęło turystyczne ognisko. Strudzeni wielokilometrowym marszem piechurzy ogrzali się w jego cieple. Uczestnicy rajdu otrzymali drobne pamiątki od Urzędu Miasta i Gminy Połaniec oraz od Towarzystwa Kościuszkowskiego. Organizatorzy i uczestnicy rajdu serdecznie dziękują Szczepanowi Szymańskiemu za umożliwienie zwiedzenia cegielni i pomoc w zorganizowaniu ogniska.


Licznik odwiedzin: