Historia

Spełniając oczekiwania lokalnej, turystycznej społeczności w końcu roku 2013 powstała w Połańcu grupa inicjatywna mająca na celu założenie Koła PTTK. Głównymi inicjatorami i motorami napędowymi tej idei byli koledzy Jurek Han i Andrzej Styś. 25 listopada 2013 r. grupa licząca 11 osób złożyła w Oddziale PTTK w Busku Zdroju wniosek o powołanie Koła PTTK w Połańcu. 13 grudnia 2013 roku Zarząd Oddziału podjął uchwałę powołującą Koło z dniem 1 stycznia 2014 r. W dniu 14 lutego 2014 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Koła. Na Zebraniu określono kierunki działania i wybrano władze Koła.

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu Koła – kol. Jerzy Han
Wiceprezes Zarządu – kol. Agata Brzdękiewicz
Sekretarz – kol. Renata Morawiec
Skarbnik – kol. Waldemar Mikurda

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – kol. Kinga Kozieł
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – kol. Jacek Jungiewicz
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – kol. Paweł Cichoń

W 2014, pierwszym roku działalności Koła propagowaliśmy kilka form turystyki. Dla piechurów były rajdy i wycieczki piesze, dla rowerzystów wyjazdy rowerem, a dla wodniaków mieliśmy ofertę udziału w kilku spływach kajakowych. Proponowaliśmy również inne formy jednoczenia członków Koła i społeczności lokalnej. Wyjazdy Jędrzejowską Kolejką Wąskotorową „Ponidzie” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a Turniej Bowlingowy o Puchar Prezesa Zarządu Koła PTTK w Połańcu był okazją do wspólnej zabawy członków różnych stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Poprzez organizację i udział w różnorodnych imprezach turystycznych promowaliśmy piękną krainę połaniecką. Promowaliśmy nasze Koło PTTK oraz inne środowiska ludzi działających na terenie Połańca. Dążyliśmy do integracji tych środowisk. Działalność ta spowodowała wzrost liczebności Koła do 41 członków w roku 2014 i do 64 członków w roku 2015. Każdy kolejny rok funkcjonowania Koła przynosi nowe i cenne doświadczenia. Organizowane przez Zarząd Koła i przeprowadzane z wielkim zaangażowaniem imprezy turystyczne przyciągają liczną rzeszę połanieckich miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu. Cieszymy się, że mówi się o naszych pieszych wędrówkach, o naszych wycieczkach rowerowych, o naszej działalności. Mówi się dobrze. Ta dobra opinia powoduje, że coraz więcej osób chce się do nas przyłączyć. Zapraszamy do turystycznej aktywności i czerpania satysfakcji z bycia członkiem Koła PTTK w Połańcu.


Galeria zdjęć z I Walnego Zebrania Koła – 14 lutego 2014 r.

 


W dniu 17 października 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła. Na Zebraniu podsumowano i oceniono działalność Koła oraz jego władz w okresie kadencji 2014-2016. Dokonania Koła na niwie turystycznej są opisane w Sprawozdaniu Zarządu Koła. Nie publikujemy załączników do Sprawozdania. Zebranie wybrało nowe władze Koła na okres czteroletniej kadencji i delegatów na Zjazd Oddziału w Busku-Zdroju.

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu Koła – kol. Jerzy Han
Wiceprezes Zarządu – kol. Wioletta Zalińska
Sekretarz – kol. Janusz Sojda
Skarbnik – kol. Waldemar Mikurda

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – kol. Magdalena Wójcik-Sumara
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – kol. Paweł Cichoń
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – kol. Agata Sowa

Delegaci na Zjazd Oddziału PTTK w Busku-Zdroju:

kol. kol. Paweł Cichoń,  Jerzy Han, Waldemar Mikurda, Janusz Sojda, Agata Sowa, Kazimierz Szczęsny, Magdalena Wójcik-Sumara, Wioletta Zalińska


Galeria zdjęć z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła – 17 października 2016 r.


Licznik odwiedzin: