Górska Odznaka Turystyczna

REGULAMIN GÓRSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK

(wersja skrócona, wersja pełna tutaj)

I. PRZEPISY OGÓLNE.

§2.

Celem GOT PTTK jest zachęcanie zdobywających odznakę do systematycznego poznawania gór polskich oraz do zapoznania się z terenami sudeckimi i karpackimi w krajach sąsiadujących z Polską, podczas wycieczek odbywanych zgodnie z zasadami pieszych wycieczek górskich o charakterze turystyczno-krajoznawczym.

§3.

Ustanawia się następujące rodzaje GOT PTTK:

1. „W góry” – mającą trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty;

2. popularną – mającą jeden stopień;

3. małą – mającą trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty;

4. dużą – mającą trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty;

5. „Za wytrwałość” – mającą dwa stopnie: mały i duży.

Turyści po ukończonym 7 roku życia pomijają zdobywanie odznaki GOT PTTK „W góry”.

§6.

Punktacja wycieczek do GOT PTTK jest oparta na następujących zasadach:

1. Jeżeli trasa wycieczki jest ujęta w „Trasach punktowanych do GOT PTTK” to należy stosować podaną tam punktację.

2. Jeżeli trasa wycieczki nie jest ujęta w „Trasach punktowanych do GOT PTTK”, to przyznaje się jeden punkt za każdy przebyty kilometr oraz jeden punkt za każde pokonane 100 m sumy różnic poziomów przy podejściach (zaokrąglenie w górę do jednego punktu przy minimum 51 m sumy podejść lub ponad 500 m przebytej trasy).

3. Maksymalna norma zaliczana do GOT PTTK na dziennej trasie wycieczkowej wynosi 50 punktów regulaminowych, a dla odznaki GOT PTTK „W góry” – 15 punktów.

§8.

1. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTTK lub jedną normę do odznaki „Za wytrwałość”, z wyjątkiem GOT PTTK popularnej i małej brązowej, które mogą być zdobyte w tym samym roku.

§9.

1. Do dokumentowania zdobywania GOT PTTK służy książeczka GOT PTTK.

II. GOT PTTK „W GÓRY”

§10.

1. GOT PTTK „W góry” ma zachęcać najmłodszych turystów do uprawiania turystyki górskiej, poznawania polskich gór, a następnie do zdobywania dalszych rodzajów i stopni GOT PTTK.

2. GOT PTTK „W góry” można zdobywać po rozpoczęciu 5 roku życia i do ukończenia 7 roku życia.

§11.

1. GOT PTTK „W góry” ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki, a kolejne jej stopnie nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach.

2. Przy zdobywaniu GOT PTTK „W góry” należy korzystać z punktacji tras górskich zawartej w wykazie „Tras punktowanych do GOT PTTK”.

3. Ustala się następujące normy punktów koniecznych do zdobycia poszczególnych stopni GOT PTTK „W góry”:

– brązowy 15 punktów;

– srebrny 30 punktów;

– złoty 45 punktów.

Maksymalna norma zaliczana do GOT PTTK „W góry” na dziennej trasie wycieczkowej wynosi 15 punktów.

III. GOT PTTK POPULARNA I MAŁA

§12.

1. GOT PTTK popularną można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia.

2. Ustala się następujące ilości punktów koniecznych do zdobycia poszczególnych stopni popularnego oraz małych GOT PTTK:

– popularny 60 punktów,

– mały brązowy 120 punktów,

– mały srebrny 360 punktów,

– mały złoty 720 punktów.

Turyści niepełnosprawni mogą skorzystać przy ich zdobywaniu z norm pomniejszonych o 25%, tj. odpowiednio 45, 90, 270 i 540 punktów.

3. GOT PTTK w stopniach popularnym i małym brązowym można zdobyć w jednym roku kalendarzowym (por. §8 pkt 1) pod warunkiem uzyskania co najmniej 180 (niepełnosprawni 135) punktów.

VI. DOKUMENTACJA GOT PTTK I WERYFIKACJA ODZNAK

§18.

1. Do potwierdzania odbycia wycieczek w książeczce GOT PTTK, upoważnieni są przodownicy turystyki górskiej PTTK.

3. Przyznanie GOT PTTK odbywa się na podstawie wypełnionej przez zdobywającego i potwierdzonej przez przodownika turystyki górskiej PTTK książeczki GOT PTTK.


Licznik odwiedzin: